KB 1909

KB1909 Finančna delniška družba

ponedeljek, 25.03.2019
italiano   kontakt

 
 

UMETNOST 20. STOLETJA MED ITALIJO IN SLOVENIJO

V ospredju razstave, ki bo od 21. aprila do 17. junija 2012 v prestižnem okolju dvorane Salone degli Incanti v Trstu, je umetnost dvajsetega stoletja med Slovenijo in Italijo. Predstavljena bodo dela slikarjev, ki so se v minulem stoletju uveljavili v slovenskem in italijanskem umetniškem prostoru, v Trstu in Gorici, na meji med dvema kulturnima svetovoma. Razstava zajema izbor okrog sto petdeset likovnih del, med katerimi so slike, mešane tehnike, risbe in grafike.
Razstava odstira obzorja in publiko sooča z vpogledom v slikarsko produkcijo, ki je večinoma manj znana širši javnosti in ki je nastala na območju, na katerem so se v prejšnjem stoletju zgodile velike spremembe. »Obmejni ustvarjalci« so nedvomno začutili te spremembe, vendar so se na dogajanja odzvali z veliko mero odločnosti, pozitivne naravnanosti in izrazite identitetne prepoznavnosti ter tako odigrali pomembno vlogo v kulturnem in umetniškem življenju tega prostora.
Večina razstavljenega opusa prihaja iz zbirke družbe KB1909 iz Gorice, ki že dalj časa deluje v vlogi pozornega in občutljivega mecena in si prizadeva za ohranjanje in ovrednotenje del lokalnih umetnikov. Tem umetninam se je pridružilo približno štirideset del slovenskih ustvarjalcev tega območja, ki jih je pred nedavnim prevzela Banca Monte dei Paschi di Siena in jih je zdaj za nedoločen čas predala družbi KB1909. Poleg teh so na razstavi predstavljena še druga dela, katerih lastniki so slovenske institucije, prisotne na tem območju.

POTEK RAZSTAVE

Razstava se začne z likovnimi deli umetnikov, rojenih v zadnjih desetletjih 19. stoletja, ki so ustvarjali predvsem v prvi polovici 20. stoletja. Manj dovzetni za novosti postimpresionističnih gibanj so še naprej ustvarjali v duhu romantičnega realizma devetnajstega stoletja in modernega impresionizma. V to skupino sodijo portretist Avgust Bucik, akvarelista Cvetko Ščuka in Avgusta Šantel ml., samouk in avtor vedut Silvester Godina ter marinist Albert Sirk. Sledijo umetniki, rojeni na prelomu stoletja, ki so se izoblikovali v času med dvema vojnama pod vplivom številnih evropskih umetniških gibanj in so ustvarjali predvsem v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni. K tem prištevamo nekatere umetnike, ki so poznani in cenjeni tudi izven našega prostora: to so Veno Pilon, Luigi Spazzapan, Ivan Čargo, Avgust Černigoj, Tone Kralj, Riko Debenjak, Milko Bambič, Lojze Spacal, Anton Zoran Mušič. Poleg teh srečamo nekatere manj znane, zato pa nič manj pomembne slikarje, kot so Jože Cesar, Rudolf Saksida, Bogdan Grom, Robert Hlavaty, Avrelij Lukežič, Anton Mihelič. Pregled zamejske umetnosti se zaključi z ustvarjalnim delom mlajših slikarjev, ki so se izoblikovali v duhu umetniških gibanj druge polovice 20. stoletja: od teh so se nekateri že umaknili z umetniškega prizorišča, večina pa je še danes zelo aktivna. V to skupino sodijo Silvester Komel, Paolo Petricig, Demetrij Cej, Andrej Kosič, Deziderij Švara, Robert Faganel, Klavdij Palčič, Vladimir Klanjšček, Franko Vecchiet, Boris Zulian, Edi Žerjal, Franko Volk, Robert Kozman, Hijacint Jussa, Alfred De Locatelli, Patrizia Devidè, Jasna Merkù in Zora Koren Škerk. Za lažje razumevanje te nedvomno zanimive, a hkrati zahtevne razstave, smo potek zasnovali čim bolj kronološko in oblikovali v razdelke po avtorju, žanru, slogu ali likovni tehniki. Razstavo namreč sestavljajo razdelki, posvečeni vedutam in portretom, akvarelu in monotipu, tej ali oni šoli in umetniški skupini. Obiskovalec si bo lahko torej ogledal umetnine ustvarjalcev iz minulega stoletja in se pri tem prepričal o njihovi dokumentarni vrednosti, o izjemni sporočilnosti, o bogastvu in raznolikosti umetniške in kulturne dediščine našega območja.

Zgibanka razstave

Gruppo KB1909 Skupina - The Art Collection